MANŞET HABERLER
14.11.2019 Avrupa Hipnoz Topluluğu Üyeliğine kabul edildik.
11.05.2019 Hipnozda Ustalaşma Toplantısı
11.03.2019 Sitemiz Yayına Girdi
27.04.2019 GETAT 2019 Katılımımız
30.03.2019 AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
11.03.2019 - 2004 den beri....
Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği

2004 den beri...

Derneğimiz 2004 yılından beri merkezi İzmir olmak üzere kurulmuş, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak, yapılacak hipnoz çalışmalarını değerlendirmek, desteklemek, bu konudaki eğitimleri standardize etmek ya da standardize edilmesine katkıda bulunmak, terapi amaçlı hipnoz uygulamalarının bilgi ve yeterliliği olan kişi ve mesleklerce uygulanabilmesi için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanması konusunda üzerine düşen gözetim ve bilgilendirme gibi faaliyetlerde bulunmak amaçlı ilkelerini oluşturmuş, sadece Tıp dokturu, Diş Hekimi ve İlgili Psikologların üye olabildikleri bir topluluktur.
Bilimsel yapısı olup olmadığı tartışılagelen ancak sadece "plasebo" mantığının bile basit bir açıklama getirebileceği hipnoz ve hipnoterapi uygulamalarının daha önceki tüm yasal engellere rağmen uoygulandığı gerçeğinden yola çıkılarak, bu metodu uygulayacak meslek gruplarının belirlenmiş olması ve hem eğitimlerin hem de uygulamaların kontrol altına alınabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmış olması çok önemli bir gelişmedir.
Tam da bu noktada doğru bilgi, doğru eğitim ve doğru değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda ulaşılabilir ve yetkin kurum olması sebebiyle derneğimiz sorumluluklarının bilincinde, başvuru, bilgilendirme ve değerlendirme gibi gereksinimler söz konusu olduğunda mesleki yetkinliğe de sahip yetkililerimizle danışabileceğiniz bir yapı konumundadır.
Bilindiği üzere son yıllarda yasalara uygun olarak sağlık alanındaki birçok meslek alt grupları bu eğitimleri alabilmekte ve kendi branşlarındaki uygulamaları içinde bu öğrendiklerini kullanabilmektedir. Hem bu branşlarda olup bu uygulamaları da kullanan hekimler olarak hem de hipnoterapi alanındaki çok az sayıda bulunan etik topluluklardan biri olarak çok olumlu geri bildirimler olduğunu , modern teşhis,tedavi ve sağaltım  süreçlerinin birçok safhasında kullanılabilir olduğunu bildirmeyi bu anlamda bir sorumluluk olarak görmekteyiz.
Resmi olarak varlığını devam ettiren Türkiye´nin 4 Hipnoz-hipnoterapi derneğinden, biri olarak bilgilendirme ve çalışmalarınızı destekleme konusunda, etik kurallar ve şartlar dahilinde yanınızda olmaktan keyif alacağımızı bildirir çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

 

Dr. Sinan GÜZEL

Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı