DERNEK TÜZÜĞÜ

 

 

KLİNİK VE UYGULAMALI HİPNOZ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

 

 

 

Madde 1-  DERNEĞİN ADI

                 Derneğin adı Klinik Uygulamalı Hipnoz Derneği ‘dir.

Madde 2 - DERNEĞİN MERKEZİ

                 Derneğin merkezi  KONAK/ İZMİR’dir. Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube                                              açabilir.

Madde 3 – DERNEĞİN AMACI

                  Hipnozun bilimsel esaslara dayanan uygulama metotlarının ülkemizde de tanınması     etik kurallarının belirlenmesi uygulayıcılarının yetki ve sorumluluk alanlarının çizilmesi, faydalarının ve ayrıntılarının halka ve potansiyel uygulayıcılara anlatılarak grupların bilinçlendirilmesi ile hipnozun özendirilmesi eğitimler aracılığı ile hekim, dış hekimleri psikologlar arasında kullanımının yaygınlaştırılması toplumumuza uygun metotların geliştirilmesi hipnozun kurallarına uygun disiplinli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

 

                 Gelişen ve küçülen dünyaya uyum sağlama sürecinde ülkemizde bu tedavi dalının hakkettiği yeri bulması ve bu dalda hizmet veren profesyonellerin etik normlar çerçevesinde birleşerek dünyanın gelişmiş ülkelerindeki hizmet kalitesi ile hizmet vermelerini sağlamak

 

 

Madde 4 – KURUCU ÜYELERİ

 

CÜNEYT TUĞRUL

06.08.1962

DOKTOR

T.C.

1413 SOK. N:51 KAHRAMANLAR/İZMİR

MURAT ULUSOY

25.02.1969

DOKTOR

T.C.

TURAN MAH. SAKARYA CAD. N:49/2 NAZİLLİ / AYDIN

SAADET BURKAZ

04.02.1978

PSİKOLOG

T.C.

TURAN MAH. 366 SOK. N:10 NAZİLLİ /AYDIN

HALUK ALAN

16.11.1965

DOKTOR

T.C.

YUNUS EMRE MAH. 6410 SOK. N:23/6 DENİZLİ

ÖZLEM ERDEM

31.08.1963

DOKTOR

T.C.

AHMET HAŞİM SOK. N:5/13 NARLIDERE / İZMİR

İLKSEN ALOĞLU

06.09.1954

PSİKOLOG

T.C.

9144 SOK. N:2 K:2 D:4 BASINSİTESİ / İZMİR

F. SEVGİ POSOĞLU

02.07.1953

DOKTOR

T.C.

CENGİZ TOPEL CAD.N:34/3 BOSTANLI / İZMİR

OLCAY ALDEMİR

13.08.1975

DİŞ HEKİMİ

T.C.

1783 SOK N:59/8 BOSTANLI / İZMİR

A.KADİR DEMİREL

01.03.1953

DİŞ HEKİMİ

T.C.

İNÖNÜ CAD. B BLOK N:653/7 HATAY / İZMİR

MUSA YILDIZ

01.03.1953

DOKTOR

T.C.

6011 SOK. N:16 A KARŞIYAKA / İZMİR

 

Madde 5 – DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek bilimsel hipnozun yayılması geliştirilmesi özendirilmesi ve kurallarına uygun disiplinli bir şekilde yapılması için gerekli faaliyetlerde bulunur.

 

  1. Hipnoza ilgi duyanlara hizmet amacıyla kanunlar ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde, yurt çapında şubeler vakıf veya vakıflar, ortaklıklar, yardımlaşma sandıkları kurmak dernek amaçlarına uygun olarak kurulmuş veya kurulacak dernek, federasyon konfederasyon ve vakıflara üye veya ortak olmak.
  2. Derneğin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek, masraflarını karşılamak veya azaltmak maksadıyla yurtiçinden, yurtdışından resmi veya özel tüzel veya gerçek şahıslardan mesleki kuruluşlardan gelecek teknik tıbbi bilimsel klinik eğitsel ve benzeri amaçlı her tür maddi manevi, nakdi veya ayni yardımları şartlı şartsız vasiyetleri bağışları kabul etmek ticari işletme misafirhane kültür merkezi lokal kurmak kiralamak, açmak ve işletmek, kitap dijital yayın yayınlamak.
  3. Kurulabilecek her türlü hipnoz derneklerine destek verip destek alma, dergi yayınlamak. Gerek dernek merkezinin veya şubelerinin bulunduğu yerlerde gerekse bunların haricindeki yurt içi ve yurt dışında uygun görülen yerlerde her türlü uluslararası ulusal, bölgesel ve yerel kurs sergi konferans, seminer panel toplantı temsil gezi festival fuar sınav gösteri, dinleti, konser slayt ve film gösterimi ve benzeri faaliyetleri tek başına şubeleri aracılığı ile veya benzer amaçlarla kurulmuş resmi veya özel yerel bölgesel ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte organize etmek düzenlemek dernek amaçları doğrultusunda çalışacak idareci eğitmen ve benzerlerinin eğitimi konusunda destek sağlamak eğitimlerinin tamamlanması konusunda çalışmalara yapmak bu konularda eğitimli yetişmiş bilgili yerli ve yabancı şahıslardan yararlanmak yurt içinden veya yurt dışından dernek faaliyetlerine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişilerle temasta bulunmak, yapılacak faaliyetlere katılımlarını sağlamak masraflarını ve ücretlerini karşılamak veya karşılatmak.
  4. Hipnozu geliştirmek yaymak, bu uğurda maddi manevi ödüller koymak, üyelerinden uygun görülenleri eğitim gösteri, seminer sınav konferans inceleme araştırma geliştirme veya benzeri maksatlarla yurtdışına göndermek dernek. Dernek amaçları dahilin de yurtdışına gidecek üyelerine maddi manevi destek olmak uluslararası faaliyete bulunmak dernek amaçlarına uygun ve benzer amaçlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi veya özel tüzel kişiliği bulunan kuruluşlara üye olmak katılmak gerektiğinde üyelikten ayrılmak yurtiçinde ve yurtdışında benzer amaç ve faaliyetle kurulmuş kulüp dernek veya vakıf gibi kuruluşlara her tür yardım veya bağışlarla destek vermek işbirliği yapmak temaslarda bulunmak ikametgah araç ve hizmetleri için her türlü menkul gayrimenkul almak, satmak kiralamak bunlar üzerine her tür hakları koydurmak işletmek her tür inşaat yaptırmak.
  5. Ortaklıklar iktisadi işletmeler vakıflar yardımlaşma sandıkları kurmak derneğin amaçlarına uygun görülen her tür faaliyetlerin düzenlenmesi ve kanunlar veya diğer hukuki düzenlemeler çerçevesinde gerekli izin, başvuru, tescil, kayıt gibi işlemlerin yönetim kurulu veya yönetim kurulu tarafından kurulacak yetki verilecek veya görevlendirilecek şube komisyon alt komisyon çalışma grubu vs alt organlar aracılığıyla yürütmek.
  6. Üyelerin haklarını korunması için gerekli kurum ve şahısları görevlendirmek, yetkilendirmek ortak sosyal kültürel ekonomik mesleki eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak bu konuda projeler üretmek, üretilmesine yardımcı olmak bilgi beceri ve faaliyetlerini birlik beraberlik içinde birleştirerek doğru ve daha iyi sonuçlara ulaşmanın yollarını aramak.
  7. Dernek üyelerinin hipnoz konusunda faaliyet gösterirken uymaları gereken asgari koşulları saptamak
  8. İlgili yasa ve mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak
  9. Dernek vereceği hizmetler ve faaliyetlerde kar gayesi gütmemektedir.

2. BÖLÜM: ÜYELİK

 

ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 6 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan gerçek kişiler kanun ve mevzuata göre kurulmuş memleketimizde faaliyet göstermelerine izin verilmiş olan her türlü tüzel kişilik niteliğine haiz dernek vakıf diğer kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarının yasal temsilcileri derneğe üye olabilir.

Dernek ve yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde, üyeliğe kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Şube Yönetim Kurulu’nun üyeliğini uygun görüldüğü adayların listesi her ayın sonunda Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir. Şubeye üyelik kaydı Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinlik kazanır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 7 – Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYE TÜRLERİ

MADDE 8 – Derneğin asil ve fahri üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

A-     ASİL ÜYELİK

Dernekler yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 18 yaşını bitirmiş bulunan gerçek kişilerden hipnoz uygulama izni alma hakkı bulunan mesleklerde bulunanlar üye olabilir.

 

Genel kurulca saptanan ödentisini ödeyen ve üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asıl üye adayı olarak kuruluşlarının bulunduğu en yakın şubeye üye olabilirler.

 

Dernek üyesi üyeliğin gerektirdiği her türü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve aday oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak ödentilerini zamanında ödemek dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsü sürdürmek ilkelerini içerir.

 

B-     FAHRİ ÜYELİK

Fahri üyelikle ilgili kurallar yönetim kurulunca yayınlanacak yönetmelikle belirlenir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekte yükümlü değildirler.

 

ÜYELİK ÖDENTİSİ VE ÜYENİN HAKLARI

MADDE 9 –

A-     ÜYELİK ÖDENTİSİ

Üye olmak isteyenler derneğe kayıt ücreti ve yıllık aidat (Ödenti) ödemek zorundadır. Kayıt ücreti kayıt tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yılık aidat ise mayıs ayına kadar bir defa ödenir. Kayıt ücreti ve yıllık aidat ödentisinin miktarı o yılın ilk yarısı için geçerli olan asgari ücretin brüt miktarını geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenir. 2004 yılı için giriş ücreti 75.000.000TL, yıllık aidat 60.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Kişi ve unvanlara göre sıralama, değerlendirme ve üst limitlerini tespit etme hususu yönetim kurulunun yapacağı iç yönetmelikle belirlenir. Üyeler ödentilerini şubeden her yıl üye kayıt ve yıllık ödentilerini ve tüm sair gelirlerinin %5’ini en geç mayıs sonunda merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler ödentilerini ikinci yılda yaparlar.

 

B-     ÜYENİN HAKLARI

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve bir dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil ırk renk cinsiyet din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinden tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMAK

MADDE 10- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı müracaatta bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurulan tarihe kadar söz konusu olmuş tüm aidatlarını ödemiş ve derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.

MADDE 11-        Derneğe üye olma hakkı kaybedenlerle haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernek tüzüğüne genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelerini küçük düşüren, aidatlarını düzenli ödemeyen üyelerin şube yönetim kurulu yazılı savunmasını alır ve özrüne göre uyarma, birlikten geçici veya temelli çıkarma cezaları verir. Onama yetkisi merkez yönetim kurulunundur. Üyeler şube yönetim kuruluna başvurabilirler. Çıkan ve çıkarılan üyelerin kimlik kartları geri alınır.  

 

3. BÖLÜM DERNEĞİN ORGANLARI

 

DERNEĞİN ORGANLARI

A-     MERKEZ

(a)    Genel Kurulu

(b)    Yönetim kurulu

(c)    Denetleme kurulu

 

B-     LOKALLER

Genel merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurallarının bölge, il ve ilçelerde görevlendireceği en az üç en çok beş üyeden lokal yönetim oluşur.

 

GENEL KURUL

MADDE 12- Merkez genel kurulu derneğin en yetkili organıdır. Merkez genel kurulu, derneğin en son görev yapan merkez yönetim, merkez denetim, merkez onur kurulu asil üyeleri. Merkez kurucu yönetim kurulu eski merkez yönetim kurulu başkanları ve şube başkanları doğal üye olarak ayrıca her şubeden genel kurullarında üye sayısına göre 10 da bir oranında seçilmiş delegenin katılımı ile oluşur.

Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi.

MADDE 13- Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

MERKEZ ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURAL VE YÖNTEMLERİ

MADDE 14 –

(a)    Merkez şube ve temsilcilerinde aday olmak isteyenler dernek asil üyesi olmak zorundadır.

(b)   Siyasi parti üyelikleri olanlar merkez veya şube organlarına seçilebilirler ancak yönetim kurulu başkanlığı yapamazlar. Merkez veya şube yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş bulunan üyenin siyasi partilerde ilgili başkanlığı kesinleştirse bunu on beş gün içinde başkanı bulunduğu dernek merkez veya şube yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulu başkanlığı sona erer yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetim kurulu kararı ile ayrılan başkan yerine yönetim kurulu içinden seçilen bir başka üye yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar.

(c)    Aday olmak isteyen delege merkez genel kurul başkanlığına yazılı başvuruda bulunur. Delege niteliği taşımayan üyeler ise genel kurul delegelerinin en az %5’inin genel kurul başkanlığına yazılı başvurusu ile aday olabilirler.

(d)   Şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların merkez organlarından birine seçilmeleri durumunda şubelerindeki görevleri sona erer.

(e)    Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler seçimi yapılan organın üye sayısına göre oylama en çok oy alan adaylardan ya da listeden başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir.

 

MERKEZ GENEL KURULU

GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 15- Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst organ genel kuruludur. Genel kurul iki yılda bir mart ayında yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yine dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği halinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu denetleme kurulu ile dernek üyelerinin 1/5’inin isteği halinde genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı, toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 16-

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyeleri en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirlenerek toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirlenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı saat ve gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren bir listede eklenir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa durum iki üye ve katılmışsa hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanak ile tespit olunur. İlk toplantı ilanında ikinci toplantı yeri, tarih ve saati belirtilmişse ikinci kez ilan edilmez. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre mahallin en yüksek mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

Madde 17

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz

 

TOPLANTI YETER SAYIRI

Madde 18

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin fesih halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2. Toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 19

Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün ve saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listelere göre toplantıya katılırlar. 16. Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

 

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 20

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyeler en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖRE VE YETKİLERİ

Madde 21

1       Dernek organlarının seçilmesi, 2 yılda bir yapılır.

2       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3       Yönetim ve denetim organlarının raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun ibrası

4       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe önerisinin görüşülerek kabul edilmesi

5       Derneğin fesih edilmesi

6       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

7       Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantılar için verilecek huzur hakkı ile yönetim kurulu başkanı ve başkan vekillerine verilecek aylık ücretin tespit edilmesi. Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez.

8       Gelecek dönemin yönetim, denetleme seçimini gizli oyla gerekli görülecek diğer kurul üyelerini de açık ya da gizli oyla seçer.

9       Genel kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 22

1 MERKEZ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ GÖREV BÖLÜMÜ TOPLANTILARI MERKEZ YÖNETİM KURULU

               Yönetim kurulu baş asıl, beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

1       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

2       Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek

3       Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Dernekler gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeleri verir. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikle belirlenir.

4       Merkez yönetim kurulu her ay en az bir kere olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağanüstü toplantı yapılabilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcısı veya genel sekreter tarafından yapılır. İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu kararıyla başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da gelmezse yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye çağrılır. Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyeler birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

5       Yönetim kurulunca kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde oturum başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Gündem ve alınan kararlar noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından yazılır.

2 MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

1       Ana tüzükteki amaca uygun faaliyetlerin uygulanmasını ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.

2       Üyeleriyle ilgili iç ve dış çalışmaları izler, derneği temsil eder ve gerekli faaliyetler için görevlendirir ve yetkilendirir.

3       Şube, lokal vb. kurumlarda karar verir ve yetkilendirir.

4       Şube kuruluşunda müteşebbis kurul teşkil ederek mahalli mülki amirliğe başvurulur ve altı ay içinde genel kurulu toplantıya çağırarak yönetim kurlu seçilmesini sağlar

5       Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.

6       Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubeler arası ilişkileri düzenler.

7       Genel merkezde istihdam edilecek personeli tayin eder.

8       Şube kararlarını inceler, onaylar ve gerektiğinde genel kurula sunar.

9       Olağan ve olağanüstü genel kurul toplanması kararının verir, gündemini hazırlar ve sürekli işlemleri yapar

10    Çalışma raporu, bilanço, kesin hesap ve bütçe tasarısını, tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak merkez genel kuruluna sunar.

11    Dönem içinde konusunda uzman dernek üyesi olan veya olmayan kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir veya danışmanlık organları kurabilir. Danışmanları ve gerek duyulan proje çalışanlarını seçer, görevlendirir ve görevden alabilir. Danışmanlarla ilgili olarak hazırlayacağı yönetmeliğe uygun olarak danışmanların projelerde çalışacak kişilerle ilgili olarak hazırlayacağı proje çalışanları yönetmeliğine uygun olarak proje çalışanlarının emek ve mesailerinin karşılığında yapılacak ödentileri belirler.

12    Üyeler arasında yakınlık, arkadaşlık ve iyi ilişkiler sağlamak, mesleki sorunları görüşmek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyerek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verir.

13    Amaçlarıyla ilgili olarak ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar, sandık ve fonlar kurulmasına, kurulmuş veya kurulmakta olanlara katılmaya karar verir.

14    Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlarda ilgili iç yönetmelikler düzenler. Denetim kurulu bilgisine genel kurulun onayına sunar. Derneğin amblemini kabul eder ve gerekli yasal işlemleri yerel en büyük mülki amirlik katında gerçekleştirir.

GENEL BAŞKAN VE MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖRE VE YETKİLERİ

Madde 23

               Dernek genel başkanı ile merkez yönetim kurulunun diğer üyelerinin başlıca göre ve yetkileri şunlardır

 

GENEL BAŞKAN

a)      Yönetim kurluna başkanlık eder.

b)     Derneği idari ve kazai her nevi derecedeki merciler önünde ve yönetim kurlu adına temsil eder.

c)      Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları ve yönetmelikler gereğince yönetir.

d)     Genel merkez alımları ve her türlü harcamalarda ita amirliği yapar.

 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

               Genel başkanın yetki alanına giren görevlerden kendisine verilen işleri yürütür. Yönetim kurulu kararlarının uygulanma durumunu izler ve bu hususta genel başkana bilgi verir. Genel başkan bulunmadığı hallerde yerine vekalet eder.

 

GENEL SEKRETER

Dernek yönetim kurulu ile örgütün ilişkilerini sağlar. Dernek yönetim kuruluna başvuru merciidir. Dernek genel merkezinin büro işlerinin, yazışma ve protokol işlerinin yürütülmesi ve karar defterinin tutulmasını sağlar. Dernek yönetim kurulunun gündemini genel başkanla birlikte hazırlar ve toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Dernekçe çıkartılacak yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlar. Dernek genel kurul öncesi ve sonrası işleri yürütür.

 

 

GENEL SAYMAN

Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür. Merkez genel muhasebe işlemlerinin tespit edilen dahilinde yürütülmesini sağlar. Gerekli defteri tutar, üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi, sosyal sigortalar pirim ve diğer süreli mali işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar. Derneğin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilançoyu, gelir-gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar. Dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar.

YÖNETİM KURULUNUN ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 24

               Yönetim kurul üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahalli sulh hukuk mahkemesi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 25

Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla 2 yıl için seçilir. Bu kurul 6 ayı geçmemek üzere yılda iki defa toplanır ve denetleme görevi yapar. Ve neticeyi ilgili döneme ait rapor halinde yönetim ve genel kurula sunar.

 

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 26

               Genel kurulca denetleme kuruluna seçilen üyeler derneğin denetimini aşağıdaki esaslar dahilinde yapar.

a)      Derneğin çalışmalarının dernekler yasasına uygun olup olmadığını

b)     Yapılan harcamaların usule uygun olup olmadığını

c)      Defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığını

d)     Dernek demirbaş defterinin ve harcamaları gösteren fatura, makbuzların dosyalanıp dosyalanmadığını, alındı makbuzlarının ve saklanması gereken diğer evrakların 5 yıl süre ile muhafaza edilip edilmediğini denetler ve raporlarını yönetim ve genel kurul toplantılarında sunar.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 27

               Genel kurul seçimini izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek kanunu gereği yerine getirilir.

 

YARDIMICI KURULLAR ŞUNLARDIR

Madde 28

               Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek, derneğin seçimle gelen üst kuruluşlarına yardımcı olabilmek, derneğin tüm üyelerinin derneğin amaçlarına ulaşılmasında rol oynamalarını, üretilecek projelere katılımlarını sağlamak amacıyla yardımcı kurullar – masalar oluşturulur.

               Her kurulun oluşum şekli kendi bölümünde izah edilmiştir. Yönetim kurulunca ayrıca kurulmasına gerek olduğu saptanan kurulların kuruluşu, görevleri ve oluşum modelleri yönetim kurulunca bir yönetmelik yayınlanarak ayrıca belirlenir. Kurul başkanları kurula katılan üyelerce seçilir. Bu kurullarda merkez yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri görev alabilirler. Kurullarda görev yapacak yönetim kurulu üyeleri merkez yönetim kurulunca seçilir.

 

1)     Bilimsel araştırma proje bilgilendirme ve eğitim kurulu

Dernek üyelerinin sorunlarını tespit etmeye çalışır, projeler, eğitim programları geliştirir ve çalışmalarını raporlayarak merkez yönetim kuruluna bildirir.

2)     Dış ilişkiler, sosyal ilişkiler ve tanıtım kurulu

Dernek çalışmaları doğrultusunda iç ve dış kuruluşlarla teması sağlar, dernek üyelerinin sosyal etkinliklere katılmasını sağlar, dernek faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın-yayın kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapar, çalışmaları raporlayarak yönetim kuruluna bildirir.

3)     Diğer kurullar

Merkez yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli olarak kuracağı kurullardır.

              

               ŞUBE

               Madde 29

Dernekler tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler

Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

 

ŞUBE ORGANLARI

Madde 30

Şubelerin başlıca organları

1)     Genel kurul

2)     Yönetim kurulu

3)     Denetleme kurulu

 

ŞUBE ORGANLARININ KURULUŞU GÖREV YETKİLERİ

Madde 31

Dernek şubeleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Ancak

1)     Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılacağı gibi mahalli imkân ver araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

2)     Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

 

LOKALLER

Madde 32

Genel merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurulları uygun gördükleri bölge il ve ilçelerde lokaller açabilirler. Lokaller için en az 3 en çok 5 üye görevlendirilebilir.

Lokal yönetimi, atanan kişilerin mahallin en büyük mülki amirine başvurusu ile gerçekleşir. Lokallerin işleyişi yönetmelikle oluşturulur.

 

TEMSİL VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 33

Dernek genel merkezinin ve şubelerin temsili ve yükümlülük altına gireceği üyeler yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilecek üyeler arasından seçilir.

 

ŞUBE GENEL KURULLARI

Madde 34

Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

GELİRLER

Madde 35

Başlıca gelir kaynakları şunlardır.

1)     Üye giriş aidatı ve yıllık aidat genel kurulca her yıl ya da belli kriterlere göre belirlenir.

2)     Düzenlenen eğitim programları, konferanslar, proje danışmanlık hizmetleri, gezi, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, piyango vb. gibi faaliyetlerden sağlananlar.

3)     Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanan gelirler.

4)     Mal varlığından elde edilenler

5)     Her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar

6)     Yayın ve kurs gelirleri

7)     Diğer gelirler

Şubeler temsil ettikleri giriş, yıllık aidat ve tüm gelirlerin %5 ini merkez giderlerine katılım payı olarak hesaplayıp mayıs ayı içinde merkeze öderler.

 

               DERNEK DEFTER VE KAYITLARI

               Madde 36

                              Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

1)     Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

2)     Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararın altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3)     Yevmiye defteri (İşletme hesabı defteri)

4)     Envanter defteri

5)     Büyük defter

 

Tutulur ve bu defterlerin noter ve emniyetten tasdikleri zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ

Madde 37

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması ile banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Dernek gelirlerinin toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Madde 38

Dernek merkez yönetim kurulu kararıyla yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletmeler kurulabilir.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 39

Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazların alımı ve satımı merkez yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Satının alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayarak üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

 

SANDIK KURULMASI

Madde 40

Dernek merkez yönetim kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturulabilir.

 

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

Madde 41

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır Bu belgelerin saklama süresi, kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret İçişleri, Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye bakanlığının yazılı isteminden itibaren 30 (Otuz) gün içinde alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edilebilir.

Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernekler adına gazete dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri parayı otuz gün içinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilat o yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının 1000 (bin) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilerek tutarı otuz günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek veya derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorunludur.

Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın bulunması şarttır.

 

İÇ DENETİM

Madde 42

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen ama ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müessesler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

YÖNETMELİK

Madde 43

Bu arana tüzüğü ön gördüğü ve yönetim kurulunun öngöreceği yönetmelikler ilk genel kurulun onay ile yürürlüğe girer.

Ancak genel kurulca, genel kurulun kabul ettiği çalışma programı doğrultusunda merkez yönetim kuruluna iç yönetmelik ve yönergeler çıkarma konusunda yetki verdiği takdirde bu yönetmelik ve yönergeler merkez yönetim kurulunca yayımladığı tarihte yürürlüğe girer.

 

TÜZÜK DEĞŞİKLİĞİ

Madde 44

Tüzüğü değiştirmek genel kurula aittir. Yönetim kurulunca veya üye tam sayısının 1/5 inin teklifi ile hazırlanan tüzük değişikliği gerekçesi ile birlikte genel kurula sunulur. Teklife ilaveler ve çıkartmalar yapılabilir. Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir. Değişiklikler mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

Madde 45

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma haklarına sahip olan üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıya usulüne uygun çağrılır. Toplantı katılım sayısı yönetim ve denetleme kurulunun iki katından az olamaz. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişiklik ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı kaç olursa olsun fesih görüşülür. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Derneğin feshi mahallin en büyük mülki amirliğine yönetim kurulu tarafından en geç 5 gün içinde yazı ile bildirilir.

 

Madde 46

Toplantıda hazır bulunan ve bu kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplantıda hazır bulunmayan her üye karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

KAPANMA KONUSUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde 47

Derneğin kapanmasına karar veren genel kurul dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alıp borçlarını öder. Derneğin kapanması durumunda dernek bütün mal varlığını İzmir Sağlık Kuruluşları Derneğine devreder.

 

TASFİYE

Madde 48

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse derneğin bütün para mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesh ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemleri yapılmaz.

Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikle düzenlenir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 49

Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksikliği ile karşılaşılırsa sıra ile dernek kanunu, medeni kanun ilgili yasa ve yönetmelikler uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 50

Bu tüzük merkez genel kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

 

 

 

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

ADI                                      SOYADI                DERNEKTEKİ ÜNVANI

Murat                  ULUSOY                             Yönetim Kurulu Başkanı

Cüneyt                 TUĞRUL                             Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

A Kadir                 DEMİREL                            Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İlksen                   ALOĞLU                             Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Haluk                   ALAN                                  Yönetim Kurulu Muhasip

Olcay                   ALDEMİR                           Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgi                    POSTOĞLU                        Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem                  ERDEM                               Yönetim Kurulu Üyesi

Saadet                 BURKAZ                              Yönetim Kurulu Üyesi

Musa                    YILDIZ                                 Yönetim Kurulu Üyesi